Malebné lesy v bezprostředním okolí Pivovarského dvora Zvíkov poskytují relaxaci a vzrušení při sběru hub i jiných lesních plodů a lákají k procházkám a výletům na kolech. Ze Zvíkovského Podhradí vedou dobře značené turistické a cyklistické stezky. Přehradní nádrž Orlík je ideální pro rybolov, plavání, vodní sporty a lodní dopravu.

Pivovarský dvůr Zvíkov je rovněž výchozím místem za poznáním jihočeských kulturních památek a pamětihodností.

Hrad Zvíkov


Historický hrad Zvíkov se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. Její význam lze posoudit z knih profesora Augustina Sedláčka který jej ve svém díle nazval „králem českých hradů“.

Zámek Orlík


Jihočeský zámek Orlík, umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou je v pramenech poprvé doložen v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěný hrádek a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží). Postupně se na hradě vystřídala celá řada šlechtických rodů (mezi nimi například Zmrzlíci ze Svojšína, Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové). V průběhu staletí byl hrad postupně přestavován a zvyšován. Poslední přestavba byla realizována Schwarzenbergy v polovině devatenáctého století ve stylu novogotickém.

Město Písek


Historické jihočeské město Písek leží na řece Otavě. V Písku se nachází nejstarší český most ze 13. století, hrad, Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinová věž, a zbytky hradeb zbořených během průmyslové revoluce. Historicky cenná je také Putimská brána.

Více informací naleznete na: www.icpisek.cz

Historické centrum města

Historické centrum města

Kamenný Jelení most

Kamenný Jelení most

Prácheňské muzeum

Prácheňské muzeum

Křižíkova hydroelektrárna

Křižíkova hydroelektrárna

Město Tábor


Město, jehož střed je památkovou rezervací, je významným centrem turistického ruchu. Lákadlem pro návštěvníky je zejména historie husitského hnutí.

Více informací naleznete na: www.tabor.cz

Historické centrum města

Historické centrum města

Nejstarší vodní nádrž ve Střední Evropě - Jordán

Nejstarší vodní nádrž ve Střední Evropě - Jordán

Hluboká nad Vltavou


Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. V těsné blízkosti města, vedle loveckého zámku, se nalézá Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou.

Milevský klášter

Milevský klášter

Založen Jiřím z Milevska roku 1184 až 1187, jedná se tedy o nejstarší klášter na jihu Čech.
www.milevsko-mesto.cz

Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram

Příbram byla proslulá jako historické hornické město, což nyní připomíná Hornické muzeum Příbram, jedno z největších hornických muzeí v České republice spravující rozsáhlý skanzen.
www.muzeum-pribram.cz

Helfenburk u Bavorova

Helfenburk u Bavorova

Helfenburk je zřícenina hradu asi 5,5 km od Bavorova. Nachází se na skalnatém vrchu Malošín v nadmořské výšce 683 m.

Český Krumlov

Český Krumlov

Středověké centrum Českého Krumlova je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
www.ckrumlov.cz

Informační centrum JE Temelín

Informační centrum JE Temelín

V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín stojí renesanční zámeček Vysoký Hrádek. V jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, a přesto se stal turistickým cílem jihočeského regionu. Právě sem je totiž umístěno informační centrum temelínské elektrárny.
www.cez.cz


Pivovarský dvůr je registrovaná ochranná známka Pivovarského dvoru Zvíkov od roku 1992.