Jarní cena sládku 2018

Výsledky a informace z Jarní ceny českých sládků 2018

Nabízíme ke stažení výsledkovou listinu, statistiky a prezentace z Jarní ceny českých sládků, která se konala 16. a 17.3.2018.

Jarní ceny sládků se účastnilo 151 pivovarů a v soutěži bylo 639 vzorků piv v 15-ti kategoriích. Níže můžete nalézt, jak postupovala piva až do finále. Finálový pavouk není zobrazen z důvodu velkého množství vzorků, které neodpovídaly svými parametry dané kategorii. Všechny vítězné vzorky odpovídají své kategorii. Číslo vzorku je možné vyfiltrovat v Evidenci JCČS2018 a v degustačním pavouku je možné vysledovat jeho postup.

Evidence vzorků 2018

Degustační pavouk 2018

Výsledky degustací 2018

Pavouk s názvy značek 2018

Prezentace ke stažení

Extrakt piva – Jana Olšovská

Aktuální zkušenosti SZPI – Michaela Mezerová

Právní povinnosti v minipivovarech – Jakub Málek

Měření a vzdělávací procesy VÚPS – Jaromír Fiala

Mikrobiologický stav restauračních výčepů – Dagmar Matoulková

Pozvánka, informace a přihláška – XII. ročník Jarní ceny českých sládků 2018

Mezinárodní degustace piv se uskuteční v pátek 16.3. od 16:00 a v sobotu 17.3. 2018 od 8 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov (Zvíkovské Podhradí 92), a to v následujících 15 kategoriích:

 1. světlé pivo výčepní
 2. český světlý ležák
 3. polotmavý ležák
 4. tmavý ležák
 5. pšeničné pivo
 6. speciální piva světlá
 7. speciální piva polotmavá            
 8. speciální piva tmavá
 9. pšeničné pivo silné
 10. speciální piva silná
 11. piva Pale Ale
 12. piva India Pale Ale
 13. piva India Black Ale
 14. silná svrchně kvašená piva
 15. piva Stout

Své přihlášky zasílejte do 5. března 2018 na emailovou adresu: info-jarnicenaceskychsladku@email.cz

Přihláška musí obsahovat – viz organizační pokyny:

– kontaktní osoba, telefon, e-mail
– název a adresa pivovaru (výrobce)
– přesný a úplný název přihlášených značek jejich stupňovitost a barva (bude uvedeno na diplomu).

Soutěž je určena pouze pro minipivovary – viz organizační pokyny.

Pokud máte zájem vyslat svého zástupce do degustační komise, kontaktujte přímo Jana Šuráně, e.mail: jan.suran@cmsmp.cz .

Poplatek za každý vzorek činí 600 Kč včetně DPH, je uhrazen přímo na místě oproti výdejnímu dokladu, nebo po dohodě s p. Voldřichovou převodem do 14.3.

Registrace a příjem vzorků bude začínat ve čtvrtek 15.3. 2018 od 18.hodin a v pátek od 8 do 16 hodin, dle organizačních pokynů!!! Pro kategorie 4,5,9 a 13 ve čtvrtek nebo nejpozději do pátku 10:00. Po dohodě s p. Voldřichovou zasílejte vzorky i kurýrem od 5.3 do 14.3.

V rámci vzdělávání letošního setkání se budou v pátek 16. března 2018 od 9:30 hodin konat přednášky na téma:

1) Školení BOZP při práci s kyselinami a louhem dle zákona a prostředky pro sanitace restauračních výčepů (Machačný, Ecolab),

2) Mikrobiologický stav restauračních výčepů (Matoulková, D. VÚPS),

3) Aktuální zkušenosti SZPI z výkonu dozoru v minipivovarech (Mezerová, SZPI),

4) Měření a vzdělávací procesy VÚPS (Olšovská, Fiala, VÚPS)

5) Právní povinnosti v minipivovarech (Hájek, ČMSMP).

V pátek 16. března 2018 od 16 hodin začínají degustace.

Pokud máte zájem o ubytování, obracejte se, prosím, na paní ing. Dagmar Voldřichovou, e-mail: pivovar.zvikov@seznam.cz. 606 511 536.

S pozdravem „Dej Bůh štěstí“

Ing. Dagmar Voldřichová, Ing. Jan Šuráň

Informace k Jarní ceně sládků 2018

Pozvánka JCČS_2018 (DOCX) / Pozvánka JCČS_2018 (PDF)

PŘIHLÁŠKA_2018 (DOCX) / PŘIHLÁŠKA_2018 (PDF)

ORGANIZAČNÍ_POKYNY_2018  (DOCX) / ORGANIZAČNÍ_POKYNY_2018 (PDF)

OZNAČENÍ_VZORKŮ (DOCX) / OZNAČENÍ_VZORKŮ  (PDF)

SPECIFIKACE_KATEGORIE_PIV_2018 (DOCX) /  SPECIFIKACE_KATEGORIE_PIV_2018 (PDF)