Rodiny, přátelé a oslavy

Kromě atmosféry klidu v příjemném prostředí nabízí náš pivovar mnoho příležitostí pro příjemně strávenou odpočinkovou i aktivní dovolenou ať už s dětmi nebo se skupinou přátel. Rádi pořádáme svatby a rodinné oslavy. Ubytovaní hosté mají volný vstup do venkovnímu wellness areálu, kde si mohou v poklidu číst či debatovat s přáteli, zatímco si děti hrají na velké travnaté zahradě. Blízké i širší okolí pivovaru nabízí mnoho atraktivních cílů pro pěší i cyklistické výlety, stejně jako řadu příležitostí pro volnočasové aktivity jako jsou tenis, volejbal či nohejbal, výlety parníkem na zámek Orlík a zpět či koupání na blízkém veřejném koupališti.

Hrad Zvíkov

Historický hrad Zvíkov se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. Její význam lze posoudit z knih profesora Augustina Sedláčka který jej ve svém díle nazval „králem českých hradů“.

Zámek Orlík

Jihočeský zámek Orlík, umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou je v pramenech poprvé doložen v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěný hrádek a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží). Postupně se na hradě vystřídala celá řada šlechtických rodů (mezi nimi například Zmrzlíci ze Svojšína, Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové). V průběhu staletí byl hrad postupně přestavován a zvyšován. Poslední přestavba byla realizována Schwarzenbergy v polovině devatenáctého století ve stylu novogotickém.

Město Písek

Historické jihočeské město Písek leží na řece Otavě. V Písku se nachází nejstarší český most ze 13. století, hrad, Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinová věž, a zbytky hradeb zbořených během průmyslové revoluce. Historicky cenná je také Putimská brána.
Více informací naleznete na:

www.icpisek.cz

Město Tábor

Město, jehož střed je památkovou rezervací, je významným centrem turistického ruchu. Lákadlem pro návštěvníky je zejména historie husitského hnutí.

Více informací naleznete na:

www.tabor.cz

Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. V těsné blízkosti města, vedle loveckého zámku, se nalézá Zoo Ohrada

Milevský klášter

Založen Jiřím z Milevska roku 1184 až 1187, jedná se tedy o nejstarší klášter na jihu Čech.

www.milevsko-mesto.cz

Hornické muzeum Příbram

Příbram byla proslulá jako historické hornické město, což nyní připomíná Hornické muzeum Příbram, jedno z největších hornických muzeí v České republice spravující rozsáhlý skanzen.

www.muzeum-pribram.cz

Helfenburk u Bavorova

Helfenburk je zřícenina hradu asi 5,5 km od Bavorova. Nachází se na skalnatém vrchu Malošín v nadmořské výšce 683 m.

Český Krumlov

Středověké centrum Českého Krumlova je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

www.ckrumlov.cz

Informační centrum JE Temelín

V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín stojí renesanční zámeček Vysoký Hrádek. V jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, a přesto se stal turistickým cílem jihočeského regionu. Právě sem je totiž umístěno informační centrum temelínské elektrárny.

www.cez.cz